Megbízható Cég

 

Termékajánló

Partnereink

Vásárlási feltételek

Dokumentum helye
Dokumentum helye
Dokumentum helye
Termékfelelősség és garancia

Termékfelelősség és garancia

A gyártó a fenti terméket (a „termék”) az alábbi garanciális feltételekkel adja el, a vásárló pedig azokkal a feltételekkel vásárolja meg:

1. A gyártó a termék anyag- és gyártási hibából eredő meghibásodására a vevőnek történő átadástól számított 12 hónap garanciát vállal abban az esetben, ha a termék előírásszerűen került beépítésre, karbantartásra, azt előírásszerűen kezelték, és alkalmazták.

2. A gyártó garanciális kötelezettsége és felelőssége kizárólag a termék javítására, cseréjére, vagy vételárának visszafizetésére terjed ki - a gyártó saját döntése alapján - abban az esetben, amennyiben a termék nem a specifikációban leírtak szerint működik, és a hibajelenséget a vásárló jelezte, valamint a terméket visszajuttatta a vásárlás helyére, vagy a gyártó által kijelölt szervizhez, a garanciaidő lejárta előtt.
A garancia-igény érvényesítésének feltétele, hogy a hibajelenségről a vásárló a jelenség felfedezésétől számított 21 napon belül írásban tájékoztassa az eladó céget, vagy annak képviselőjét. A szervizbe, a vásárlás helyére történő szállítás költségét ilyen esetekben a vásárló, a visszaszállítás költségét pedig jogos garanciaigény esetén a gyártó fizeti.

3. A gyártó nem vállal semminemű felelősséget és garanciát a termék - vagy annak bármely részegységének - rendellenes működésére, ha az – részben, vagy teljesen – nem rendeltetésszerű használat, rongálás, rongálódás, manipuláció eredménye, és/vagy baleset, vétlen hiba, hanyagság, nem megfelelő kezelés, nem megfelelő alkalmazás és/vagy hibás használat, beépítés, javítás, karbantartás következménye, illetve ha vandalizmusnak, vagy bármilyen más kívülálló oknak (ideértve többek között a környezeti hatásokat is) köszönhető.

4. Ez a garancia korlátozott és kizárólagos, a vevőnek más garanciális jog érvényesítési
lehetősége nincs. A hibás termék fent részletezett módon kérhető javításával, vagy cseréjével a gyártó teljes mértékben eleget tesz kötelezettségének a termék minőségére és működésére vonatkozóan. A kereskedők, disztribútorok, ügynökök, vagy a gyártó alkalmazottai nincsenek felhatalmazva arra, hogy ezen garancia feltételeit módosítsák. Az ilyen módosítás semmisnek és érvénytelennek tekintendő, nem köti a gyártót semmilyen módon.

5. A leírt garanciális kötelezettségen túlmenően a gyártó nem felel semmilyen akár szerződéses, akár szerződésen kívüli közvetett, vagy közvetlen károkozásért, ami a termék meghibásodásának következménye, beleértve – nem kizárólag – elmaradt nyereséget, vagy üzletet, kieső jövedelmet, várt megtakarítást, erkölcsi, vagy kereskedelmi veszteséget, még ha a gyártót előzetesen tájékoztatták is ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

A termék használatára, alkalmazhatóságára vonatkozóan (beleértve a műszaki jellemzőket is) az eladó minden tájékoztatást megad a vásárlás előtt, de a termék kiválasztása az adott alkalmazásra méret, specifikáció, hatékonyság és alkalmasság tekintetében kizárólag a vásárló felelőssége.

Tekintettel arra, hogy a mérő hiteles, azaz a pontossága hatóságilag tanúsított, a mért értékek pontosságára vonatkozó felszólamlásokat nem áll módunkban a jótállás keretei között figyelembe venni.
Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése
A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Vásárló regisztráció
Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

Hírlevél igénylés
Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.


Kapcsolat, Jogorvoslat
Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.